Kurssit

Suomen luolaseura järjestää jäsenilleen koulutusta luolatoiminnan erityistaidoissa.

Kurssitoiminta on alkanut vuonna 2011.

Kurssit 2019

Vuoden ensimmäinen luolailun peruskurssi on suunnitteilla Turkuun kesällä 2019. Päivämäärä ei ole vielä varmistunut.

Muut kurssit järjestetään tarpeen mukaan.

Kurssit 2018:

Menneet kurssit:

Luolailun peruskurssi 6.10.2018 kello 10:00-20:00, Turussa.

Luolaköysitekniikan (SRT) peruskurssi 23.-25.3.2018, Helsingissä.

Luolailun peruskurssi 17.3.2018 kello 12:00-16:30, Helsingissä.


Luolatoiminnan peruskurssi

Luolatoiminnan peruskurssi antaa valmiudet itsenäiseen luolassa toimimiseen. Kurssi on yksipäiväinen, ja sisältää kolmen tunnin teoriaosuuden sekä kolmen tunnin maasto-osuuden sopivassa luolassa. Osallistujalta edellytetään liikuntarajoitteettomuutta sekä likaiseen ja kylmään ulkoiluun sopivia vaatteita ja kenkiä. Luolaseura toimittaa kurssilla tarvittavat erikoisvarusteet.

Kurssin teoriaosuudessa käsitellään luolatyyppejä ja luolien muodostumista, luolasaostumien morfologiaa (tippukivet, kuumaito ym), luola-alueita ja niille matkustamista, luolassa liikkumista, varusteita, suunnistamista ja turvallisuustoimintaa. Käytännön osuudessa varusteita päästään kokeilemaan ja osallistujat saavat opastusta ahtaissa paikoissa liikkumiseen.

Peruskursseja järjestetään kysynnän mukaan.
info@luolaseura.fi

Video vuoden 2011 syksyn alkeiskurssilta. Kuvaus ja editointi Antti Eloranta.


Köysitoiminnan alkeiskurssi (SRT)

Scialet de Michellier, Ranska

Edistyneille harrastajille suunnattu peruskurssi köysitekniikasta (SRT). Edellytyksenä 16 vuoden ikä, jonkin verran luolaharrastuskokemusta. Hyödyksi katsotaan perustaidot köysien kanssa toimimisesta (mm. kiipeilykokemus). Kurssi pitää sisällään köysitoiminnan teorian, käytännönharjoituksia sisäseinällä, sekä näyttökokeen vertikaalisessa luolassa.

HUOM! Suomen luolaseuran köysitoimintakurssi järjestetään ainoastaan ulkomaille suuntautuvien retkien yhteydessä (näyttökoe tulee suorittaa vertikaaliluolassa).

Suomen luolaseuran kautta on mahdollista päästä myös Ruotsin luolaseuran järjestämälle SRT-alkeiskurssille.

Ruotsin kurssi pitää sisällään teoriaa ja käytännön harjoituksia riskeistä, solmuista, varusteista sekä köysissä liikkumisesta luolaoloissa. Opetuskielenä on ruotsi ja englanti. Kurssi maksaa 1500 kruunua. http://www.speleo.se/kurser/

Myös muiden maiden köysitoimintakursseista voi tiedustella Suomen luolaseuralta.


Kartoituskurssi

Kurssin kesto on kaksi päivää ja se pidetään Lohjalla. Kurssi alkaa tyypillisesti lauantaina kello 10 ja loppuu sunnuntaina viiden aikoihin.

Kartoituskurssi koostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoituksista. Teoriaosuudessa annetaan kartoittamisen teoriapohja, eli tutustutaan esimerkiksi koordinaatistojärjestelmiin ja projektioihin, karttojen laatutasoihin sekä luolakartan merkintöihin. Harjoituksissa opetellaan käyttämään mittalaitteita luolassa, kirjaamaan havaintoja ja käsittelemään niitä sen jälkeen kartanpiirto-ohjelmalla. Kurssilla tehdään luolasta kolmiulotteinen kartta, jota voi pyöritellä ruudulla. Alla oleva kaksiulotteinen kartta kuvaa suurta ulkomaalaista luolaa.

Luolakartta


Luolasukellus

Luolaseura ei järjestä koulutusta luolasukeltamisesta.

Luolasukeltaminen on kokonaan oma vaativa alueensa ja edellyttää edistyneitä laitesukellustaitoja, sekä runsaasti sukelluskokemusta.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna