Esityslista

Suomen luolaseura ry

Kevätkokous

Aika: Lauantai 11.5.2019 klo 17:00

Paikka: Inkoo

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Ilmoitusasiat

6. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8. Muut esille tulevat asiat

9. Kokouksen päättäminen