Sanasto

Maanalaisen toiminnan erikoissanastoa ja käännöksiä ulkomaankielisistä termeistä.


Apuköysi
(engl. handline) Kiipeämisen tai laskeutumisen apuvälineenä käytettävä köysi, josta pidetään kädellä kiinni.

Avorako
Suomalainen melkein-luola, kalliohalkeama jossa molemmilla sivuilla on seinät mutta joka on avoin taivaalle. 

Boulder-luola
ks. lohkareluola

Chimney
(engl., suom. savupiippu mutta tätä ei juurikaan käytetä) Kapea rako tai kuilu, jota pitkin on tarkoitus mennä ylös tai alas.

Chimney-tekniikka
Koko vartaloa käyttävä kiipeily- tai laskeutumistekniikka, jossa luolailijan raajat ja kroppa hankaavat jatkuvasti kapean kuilun seiniä vasten.

Eksyminen
Tilanne, jossa luolaharrastaja ei tiedä missä on, minne on menossa tai mistä on tullut. Niin kauan kuin yksikin noista ehdoista ei täyty, ei kyseessä ole (ainakaan vakava) eksyminen.

Heliktiitti
(engl. helictite) Pieni ja kiemurainen kiteytynyt luolamuoto, joita löytää kalkkikiviluolan katosta tai seinästä.

Kalkkikiviluola
Pehmeään kalkkikiveen veden kaivertama onkalo. Pyöreämuotoisia, monesti isoja ja kauniita. Yleisiä mm. Britanniassa, Amerikassa ja Keski-Euroopassa. Suomessa esimerkki tällaisesta on Torholan luola Lohjalla.

Karsti
Maisemamuoto, joka syntyy kun hiilihappopitoinen sadevesi syövyttää liukenevat aineet kallioperästä. Karstialueille syntyy kauniita kalkkikiviluolastoja.

Kuumaito
(engl. moonmilk, cavemilk tai rockmilk) Luolista löytyvä saostumatyyppi, joka on pehmeää ja jalan alla liukasta. Kuumaito voi olla sienimäistä, joskus valuvaa tai nestemäistä vaaleaa massaa. Pieneliötoiminnan oletetaan vaikuttavan kuumaidon syntyyn.

Köysiluola, SRT-luola, vertikaalinen luola
Luola, jossa on avoimia pystykuiluja vailla kiertämisen tai vapaakiipeämisen mahdollisuutta. Tällaisessa selvitäkseen on oltava SRT-taidot ja -varustus.

Köysiosuus
ks. pitsi

Lohkareluola
Mannerjään kuljettamien lohkareiden alle ja väliin muodostuneita luolia. Yleisiä Suomessa.

Lohkaretukos
(engl. boulder choke) Suuressa luolassa oleva käytävän täyttävä kasa kivenlohkareita, joiden välistä reitti jatkuu. Kolmiulotteinen labyrintti jonka läpi kulkeminen vaatii reitinlöytö- ja kiemurtelutaitoja.

Luolailu
Yritys kääntää englanninkielen sana caving suomeksi. Luolaharrastuksen nimi epävirallisemmissa yhteyksissä.

Luolakartta
(engl. survey) Yritys kuvata kolmiulotteista luolaverkostoa kaksiulotteisella paperilla. Auttaa suunnistuksessa ja luolan hahmottamisessa. Vastaa todellisuutta vaihtelevan tasoisesti.

Luolamuoto eli speleoteemi
(engl. cave formation, speleothem) Yleisnimitys kaikille persoonallisen näköisille luolassa esiintyville kiviaineksesta koostuville asioille. Tippukivet, pillit ja pylväät ovat kaikki luolamuotoja. Valokuvaajat pitävät näistä.

Luolavalokuvaaja
Maanalainen elämänmuoto, joka ei tunne kylmyyttä, väsymystä tai nälkää niin kauan kuin hänellä on kamerassa akkua ja edessään jännittävän näköisiä maanalaisia asioita. Hidastaa luolaretken nopeuden ainakin puoleen, lähettää säälimättä kaverinsa malliksi istumaan jäätävän vesiputouksen alle tai pitelemään orjasalamaa mahdottomissa paikoissa. Vain hänen ponnistustensa ansiosta kukaan ei-luolailija uskoo lomatarinoitasi.

Lähestyminen
Matka majapaikasta tai kulkuvälineeltä luolan suulle. Saattaa sisältää omia haasteitaan, kuten jyrkkiä kallioita, eksyttäviä sumuisia nummia tai vihamielisiä mäkäräisiä.

Läpimatka
(engl. through trip) Retki jossa luolaan mennään yhdestä sisäänkäynnistä ja tullaan ulos toisesta.

Mailloni
Pieni ruuviportillinen metallilenkki. Käytetään köysien tai varusteiden kiinnittämiseen tilanteissa, joissa kiinnityksen availeminen ei juurikaan ole tarpeen.

Meanderi
(engl. meander) Silmukkamainen mutka, joka muistuttaa S-kirjainta. Luolassa mutikttelevaa ja kapeaa käytävää kutsutaan meanderiksi tai kotoisammin suikeroksi.

Orjasalama
(engl. slave flash) Kamerasta irrallinen salamavalo, hyödyllinen kolmiulotteisen vaikutelman aikaansaamiseksi maanalaisessa valokuvauksessa.

 Pilli, kidepilli
(engl. straw) Älyttömän ohut ontto tippukivi, nimensä näköinen.

Pitsi, pitch
(engl. pitch) Pystysuora tai lähes pystysuora kuilu tai jyrkänne, joka vaatii köyden tai tikkaat siitä laskeutumiseen ja nousemiseen. Köyttä pitkin noustaan ja laskeudutaan köysitekniikkaa (ks. SRT) käyttäen. Suomenkielistä sanaa “köysiosuus” on koetettu käyttää tämän asemasta, mutta se ei ole oikein tarttunut.

Poikkikulku, poikkari
(engl. traverse) Kuilua pitkin kulkeminen seinien tai kapeiden hyllyjen avulla, yleensä yksi jalka kummallakin puolella kuilua.

Primääriluola
Luola joka on muodostunut samalla kun ympäröivä kiviaines on jähmettynyt. Esim. laavatunneli.

Prusikki
Lyhyehkö pätkä 6mm narua, käytetään apuna varusteiden kiinnittämisessä tai joissakin köysitekniikoissa.

Pylväs
(engl. column, pilar) Kun stalaktiitti ja stalagmiitti kohtaavat, tai yhteen tai stalaktiitti kasvaa katosta lattiaan asti, syntyy pylväs.

Rakoluola
Maanjäristysten tai liikkuvan mannerjään halkomien kallioiden rakoihin muodostuneita luolia. Suomessa yleinen luolatyyppi. Vaikka monet rakoluolat ovat aika vähäpätöisiä, maailmalta löytyy suuria ja vaikuttavia rakoluolia.

Ryömintä
(engl. crawl) Luolassa oleva matala kohta, josta pääsee läpi vain ryömimällä. Hyvin tuttu jokaiselle suomalaiselle harrastajalle.

Sekundääriluola
Luola, joka on syntynyt ympäröivään kiviainekseen tämän jo muodostuttua. Useimmat luolat ovat sekundääriluolia (lohkareluolat, kalkkikiviluolat).

Siirros
Kohta, jossa kaksi kallioperälohkoa on liikkunut eri suuntiin ja näiden väliin on jäänyt pysty- tai vaakahalkeama.

Siltaaminen
(engl. bridging) Poikkikulkutekniikka, jossa kuilua ylittävän ihmisen jalat ovat yhdellä ja kädet toisella puolella. Mahdollistaa leveitä halkeamia pitkin kulkemisen.

Slingi
Paljon painoa kestävä nauhalenkki, jota käytetään kevyenä apuvälineenä laskeutumisissa, kiipeilyissä tai painavien asioiden kiinnittämisessä.

Speleologia
Luolien tieteellinen tutkimus.

Speleoteemi
ks. luolamuoto

Soolottaminen
Yksin tehtävä luolaretki. Luolaseura ei suosittele tätä kenellekään.

SRT
(engl.) Single Rope Technique, yhden köyden tekniikka tai lyhyesti köysitekniikka. Maan alla ylös ja alas köysiä pitkin viilettäminen tähän nimenomaan suunniteltuja varusteita ja tekniikoita käyttäen. Edistynyt taito.

Stalagmiitti
(engl. stalagmite) Maasta kohti kattoa kasvava tippukivi. Stalagmiitti syntyy katosta tippuvasta vedestä kiteytyvästä kivestä.

Stalaktiitti
(engl. stalactite) Katosta kasvava tippukivi, roikkuu katosta kuin T-kirjain. Suomessa stalaktiitteja löytyy Suomenlinnan kellareista, Otaniemen väestösuojasta, Lohjan kaivoksista ja Outokummun museokaivoksesta. Jäätyvä vesi muodostaa stalaktiitteja niin luoliin kuin räystäillekin.

Suikero
ks. meanderi

Sulkurengas, sulkkari
(engl. carabiner, crab) Teräksinen tai alumiininen metallilenkki, jossa on jousella varustettu portti. Käytetään köysien ja varusteiden kiinnittämiseen tilanteissa, joissa nopea tai toistuva irrottaminen ja kiinnittäminen on tarpeen.

Sumppu
(engl. sump) Vesitukos, kokonaan veden vallassa oleva pätkä käytävää. Monista lyhyistä sumpuista on mahdollista sukeltaa läpi ilman erityisempiä varusteita.

Tippukivi
Kalsiittipitoisen veden tipahtelun verkalleen muodostama muoto luolan kattoon tai lattiaan, stalaktiitti tai stalagmiitti. Usein hauraampi kuin miltä näyttää.

Ulkopäivystäjä
Luolan ulkopuolelle (vaikkapa mukavasti kotiin) jätettävä henkilö, jolle kerrotaan minne ollaan menossa ja milloin palataan. Jos luolailijoita ei kuulu määräaikaan mennessä takaisin, on ulkopäivystäjän tehtävä käynnistää pelastustoimet. Kriittisen tärkeä etenkin suurempiin luoliin lähdettäessä.

Valuvat kivet
(engl. flowstones) Luolan virtaavasta vedestä seiniin ja lattialle saostuneita usein varsin kauniita muotoja.

Vapaakiipeily
Kiipeäminen käyttäen käsiä, jalkoja ja kiven luonnollisia otteita, ei köydestä tai apuvälineistä kiinni pitämistä.

Varmistettu kulku
Vaikean tai vaarallisen kohdan (yleensä kuilun tai virran) ohittaminen siten, että luolailija on jotenkin kiinni turvavälineissä kuten köydessä tai kaapelissa. Edellyttää luolailijalta valjaita tai luolavyötä. Pelkkä turvavälineestä kädellä kiinni pitäminen ei tee kulusta varmistettua.

Verhot
(engl. curtains) Levymäisiä saostumia, jotka muistuttavat ulkonäöltään poimuttunutta verhoa.