Tietosuojaseloste

Suomen luolaseura ry  suhtautuu tietosuoja-asioihin vakavasti. Pidämme hyvää huolta tiedoista, jotka saamme kun jäsen liittyy seuraan. Mahdollistamme myös jäsenten pääsyn omiin tietoihin, lisäksi jäsenellä on seurasta irtisanouduttuaan oikeus tulla unohdetuksi.

Liittyäkseen jäseneksi Suomen luolaseura ry:hyn on jäsenen hyväksyttävä tässä tietosuojaselosteessa kuvatut tiedonkeruun sekä -käsittelyn keinot. Tämä hyväksyminen varmistetaan ja kirjataan ylös liittymispyynnön yhteydessä.

Suomen luolaseura ry tallentaa ja säilyttää vain käyttäjien itsensä antamaa tietoa. Pidämme huolta, että tietoja säilytetään ja käsitellään asiaan kuluvalla tavalla ja varovaisuutta noudattaen. Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Käytämme tietoja seuraavasti:

  • jäsenyyden ja talosuhallinnon hoitamiseksi
  • yhdistyslain (503/1989) 11  § vaatimusten täyttämiseksi

Voit kysyä lisätietoja luolaseuran hallitukselta info@luolaseura.fi

Rekisteriselosteet:

Jäsenrekisterin rekisteriseloste

Sähköpostilistan rekisteriseloste