Laajennettu luolien luokittelu ulkomaita varten

Laajennettu luolien luokittelu ulkomaita varten

Maailmalta löytyy monen tyyppisiä luolia. Luolat luokitellaan ylätasolla primääri- ja sekundääriluoliksi, niiden syntymekanismin perusteella.

Näihin luolatyyppeihin kuuluu lisäksi useita erilaisia luolia, joita on listattu alla.


M = jäätikkö- tai jäävuoriluola. Muodostuneet jään haljetessa, veden virtauksesta tai geotermisen lämmön avulla./ glacier cave (cave formed within or at the base of a glacier [Halliday 1966]).


N = maankohoamisesta johtuva neotektoninen lohkareluola / isostatic rebound boulder cave (neotectonic) [R. Sjöberg 1986]


O = biologisen prosessin synnyttämä primäärinen luola

O1 = kalsiittia: riutta / reef cave (koralli, pesusieni / coral, sponge)

O2 = orgaaninen aines: piilopuro, umpeenkasvanut suolampi


R = fluviaalinen luola (ei glasiaalinen) / fluvial cave (non-glacial)

V = vulkaaninen luola / volcanic cave

V11 = magmasäiliö / magma chamber

V21 = purkauskanava / eruptive fissure

V21 = laavaputket

V22 = pintaputket / surface tubes, lava toes

V23 = paineharjanteisiin tai painetasankoihin liittyvät luolat / caves related to pressure ridges and pressure plateaus

V24 = laavamuotit / lava mold caves

V31 = Tall hollow welded spatter cones (hollow tumulus)

V41 = Kaasukuplan jättämä luola (tuliperäinen kaasu tai vesihöyry) / blister cave


Z = kaivettu onkalo / excavated cavity

Z1 = eläinten kaivama/laajentama, kuten salt ingestion cave

Z2 = ihmisten kaivama/laajentama, kuten kaivos tai tunneli


Taina ja laavaluolan muhkurainen seinä. Cueva de San Marcos, Teneriffa, Espanja. Kuvaaja: Dare Talvitie