Luokitteluohje

Suomen luolien luokittelu syntytavan ja muodon mukaan

AKideonkalo
BTektoninen rakoluola
CKarstiluola
DRapautumisluola
D1Tafoni
D2Preglasiaaliseen rakorapautumaan kehittynyt luola
D3Muun tyyppinen rapautumisluola
EGlasiaalinen rakoluola
FGlasiaalinen lohkareluola
GGlasiaalinen maaluola
HRantavoimien kuluttama luola
IMaan- tai vuorenvieremän synnyttämä luola
JGlasifluviaalinen (jäätikköjokien tekemä) kulutusluola
KJäätikön hiovan kulutuksen synnyttämä luola
LJääluola eli säilyvää jäätä sisältävä luola

Lähteet: Suomen luolat -kirja

Laajennettu luokittelu ulkomaisille luolille (kehitteillä)

MJäätikön sisään tai alle muodostunut luola (halkeilun tai geotermisen lämmön synnyttämä; myös virtaavan veden kulutus)
NMaankohoamisesta johtuva neotektoninen lohkareluola
OOrgaanisen prosessin tuottama luola
O1Kalsiittia, kuten koralli- tai pesusieniluolat
O2Orgaanista materiaalia, kuten turvetta (piilopurot, kuroutuneet suolammet)
RJoen uurtama luola (ei glasiaalinen)
VVulkaaninen luola
V11Magmasäiliö
V12Purkauskanava (eruptive fissure)
V21Laavaputki, pyrodukti
V22Pintaputket (surface tubes/lava toes)
V23Laavakentän paineharjanteiden tai painetasankojen luolat (laajenemis/nostoluolia)
V24Laavamuotit
V31Tall hollow welded spatter cones (hollow tumulus)
V41Kaasukuplan jättämä luola (tuliperäinen kaasu tai vesihöyry)
ZKaivettu onkalo
Z1Eläimen kaivama/laajentama (kuten salt ingestion cave)
Z2Ihmisten kaivama/laajentama (kuten kaivos tai tunneli)

Lähteet: M - Glasiaalinen luola: Halliday, 1966. N - Neotektoniset luolat: Rabbe Sjöberg, 1986. V - Vulkaaniset luolat: Essay on genetic classification of volcanic caves, Giuseppe M. Licitra, Italian Speleological Society. Z - Eläimen (...) kaivama onkalo: Lundquist, Charles A. and William W. Varnedoe Jr.. 2006. Salt ingestion caves. International Journal of Speleology, 35, 13-18.