Suomen luolien luokittelu niiden muodostumisen ja muodon mukaan

Suomen luolien luokittelu niiden muodostumisen ja muodon mukaan

Luolien geneettis-morfologinen luokittelu

Luokittelulistaus perustuu Aimo Kejosen tekemään suomalaisten luolien luokitteluun.

Pieni sanasto:

 • tektoninen: maankuoren liikkeisiin viittaava
 • karsti: kalkkikivityyppi, jossa tyypillisesti luolia
 • glasiaalinen: jääkauden vaikutukset
 • neotektoninen: maankohoamisen aiheuttama maanjäristys
 • fluviaalinen: jokien kulutuksen ja glasifluviaalisten jäätikköjokien vaikutus

Suomen luolien luokittelu, Kejonen

 • A = kideonkalo
 • B = tektoninen rakoluola / tectonic crevice cave
 • C = karstiluola / karst cave
 • D = rapautumisluola / weathering caves
 • D1 = tafoni / tafone
 • D2 = preglasiaaliseen rakorapaumaan kehittynyt luola
 • D3 = muun tyyppinen rapautumisluola
 • E = glasiaalinen rakoluola / glacial crevice cave
 • F = glasiaalinen lohkareluola / glacial boulder cave
 • G = glasiaalinen maaluola / glacial ground or soil cave
 • H = rantavoimien kuluttama luola
 • I = maan- tai vuorenvieremän synnyttämä luola
 • J = glasifluviaalinen kulutusluola / glacifluvial erosional cave
 • K = jäätikön hiovan kulutuksen synnyttämä luola
 • L = jääluola, eli jäätä sisältävä luola / ice cave, permanent caves in rock formations, in which ice forms and remains far into the summer or throughout the year [Henderson 1933]
Grotbergetin kideonkalo, Siuntio. Kuvaaja: Matti Koski, 2014
Hulubergsgrottan on karstiluola, Sipoo. Kuvaaja: Taina Nyman, 2015

Lähteet:

M – Glasiaalinen luola: Halliday, 1966. N – Neotektoniset luolat: Rabbe Sjöberg, 1986. V – Vulkaaniset luolat: Essay on genetic classification of volcanic caves, Giuseppe M. Licitra, Italian Speleological Society. Z – Eläimen (…) kaivama onkalo: Lundquist, Charles A. and William W. Varnedoe Jr.. 2006. Salt ingestion caves. International Journal of Speleology, 35, 13-18.


Luolamuodoista on kirjoitettu myös Luola-lehdessä. Aimo Kejosen juttu Speleoteemien eli luolasaostumien morfologia on julkiastu lehdessä Luola II 2014