Tutkimusmatka Lounais-Suomessa kesällä 2020

Tutkimusmatka Lounais-Suomessa kesällä 2020

Vallitsevan tilanteen takia retki siirtyy huhtikuulta kesään. Tiedotamme asiasta lisää lähempänä kesää, kun epidemiasta tiedetään enemmän.

Pormestari ja Porvoon raati ilmoittavat, että Kristin Pedersdotter, Björn Salvessonin vaimo, kertoo sairaan miehensä kanssa luovuttaneensa kaiken Sauvon pitäjässä olevan omaisuutensa Turun Tuomiokirkolle, nimittäin Luolan, Uotkullan, Kursalan ja Paadaisen saaden vaihtokauppana Tuomiokirkon maat Porvoossa… Porvoossa 2.3.1424.

Lola! Ruotsalainen on kirjoittanut Luola. Sama kirjoitusvirhe toistuu monessa asiakirjassa. Lolawori, Lolala, … Mutta mikä on tämä luola, jonka mukaan tila oli nimetty jo 1400-luvun alkuvuosina? Ilmeisesti ei ihan pelkkä kivenkolo, kun sen mukaan on paikannimiäkin annettu. Vaan ei löydy Lolaa nykykartoista, on vain Luolanpelto, Ali-Luola, mutta metsä kätkee onkalonsa.

Arvuuttelemme kyseessä olevan Litorinameren aikaisen rantaluolan, mutta voihan tämä olla jotain muutakin. Oletusarvoinen korkeuskäyrä olisi kuitenkin tiedossa ja niinpä suuntaamme tätä kohdetta tutkimaan. Merenlahden (nykyinen pelto) toisella puolella on metsä täynnä muinaismuistoja, joten ollaan Suomen esihistoriallisilla syntymailla, joten luola on erittäin mielenkiintoinen.

Vaan missä se on?

Tehkäämme siis tutkimusmatka. Tulos on epävarma, mutta löytämisen riemu voi olla suuri. Lähdemme reissuun Turusta lauantaina 18.4. aamulla yhdeksältä.

Ota yhteyttä: info@luolaseura.fi

Allom thøm thetta breff høra æller see kungørom wi borgamestare oc radmen j Borgha met thesso wara nærwarande opno brefue, at areno æpter Gudz byrd mcdxxiiiio, toorsdagen næst fore fastaganx sunnadagh, kændes for oos hustrv Cristin Pedersdotter, Biorn Saluesons hustrv, att hanne bonde, som tha hardelica kranker laagh, oc hon met samtykkio oc godan wilia giord hafdo jorda scipte met domproasten oc capitalit j Abo a domkirkionne wegna, j swa matto, at the haffdo sat ok wplatit met allom ræth domkirkionne j Abo all thera godz j Saw sokn liggiande, swa som ær Lolas, Odekulla, Kurkisala oc Padasa, met allom tillaghom, engo wndan tagno ok skildo, vthan hwsum, for huilkom the skulu en fornøghæs, oc Padhasa godz, som hwstrv Gertrudh Løkanæs enkia war pantsæt for l marcher swenska j Aboes mynt, skal forn:da domkirkia, aterløsa, ok ena engh aff Haquon Diegn, som war pantsæt for fyra marc swenska. Ok for:da Biorn ok hans hustrv Cristin skulu hafua ok beholda all the godz domkirkian aatte j Borgha sokn, som æru Skinnareby, Stensbøla, Bøla oc Nietha, met allom tillagom, engo wndantagno oc skildo, vtan husom, som landboen tilhøra. Oc for thy for:da Biorn for sino krankdom oc hustrv Cristin for annar lagha forfall kundo ey siælfue til Saw fara, ther godzen liggia, befælto the fullelika met alla makt sinom maagh Peder Hoornhws at fara til Saw oc ther skøta oc skiæla æpter landzlaghum for:da godz aa thera wegna domkirkionne j Abo til æwinnelica ægho; ok hwat han gør aff wara wegna j thessom forscrifnom ærandom, thet wiliom wi stadhukt ok fast halla likærwis som wi thet siælfue giort hafdom. Thil mera wisso oc witnisbyrdh thessa forscriffna stykkæ hængiom wi waart stadzens jncigle for thetta breff, som scriffuat ær aar, dagh ok stadh forskriffnom.