Sähköpostirekisteri

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä: 7.5.2018

 

Rekisterin pitäjä

Nimi: Suomen luolaseura ry

Osoite: Kangasalantie 1127, as 1, 36200 Kangasala

Muut yhteystiedot: info@luolaseura.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tor Paulin

Osoite: Keijukaistenpolku 1 B14, 00820 Helsinki

Muut yhteystiedot: info@luolaseura.fi

 

Rekisterin nimi

Suomen luolaseura ry:n  sähköpostirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Suomen luolaseura ry:n  tiedotusta varten.

 

Rekisterin tietosisältö

rekisteriin kerätään henkilön nimi ja sähköpostiosoite

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään silloin, henkilö hakee jäsenyyttä. Jäsenet myös ilmoittavat mahdollisista yhteystietojen muutoksista rekisterinpitäjälle.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Suomen luolaseura ry ei jaa tietoja ulkopuolisille

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältö on sähköisessä sähköpostilista ohjelmassa, joka on salasanalla suojattu. Aineiston käyttö on rajattua: Suomen luolaseura ry:n hallituksella on oikeus käyttää jäsenrekisteriä. Käyttöoikeus päättyy henkilön poistuessa Suomen luolaseura ry:n hallituksesta.
Rekisterin tietojen kanssa toimitaan suurta huolellisuutta käyttäen.